Liv och rörelse i Hörviken genom tiderna

HÖRVIKEN

Hör är ett danskt fornnordiskt namn på lin. Lin kunde behandlas på många olika sätt men bland annat så lades det på röta i grunda vikar. Många grunda vikar som denna kallas Hörviken just därför.

--------------------------------------------------------------------

BÅTVARV

Ända sedan 1800-talet har det byggts båtar här i hörviken. Johannes och Karl Andersson var några kända båtbyggare i början av 1900 talet. Det har byggts många båtar här. Träbåtar, stålbåtar, sightseeingbåtar, fiskebåtar, fritidsbåtar och en pråm. Här byggdes den första båten Magnus Gabriel som tog turister mellan Läckö och Spiken. Här gjordes även reparationer av större fartyg.

På 60-talet hette det Kållandsö Båtvarv och ägdes av Carl Jonsson. Totalt sysselsattes tre man och ungefär en båt per månad lämnade varvet när produktionen var som störst.

1966 tog Håkan Knutsson över fastigheten och inledde arbetet med det som idag blivit marinan. Varvsarbetarna anlitades för att bygga bryggor mm.

1970 lade Carl ner sin verksamhet , och stället arrenderades ut till den sista båtbyggaren i Hörviken - Arne Kjörk. Arne omkom i en olycka vid varvet 1975 och sedan dess lades hela båtbyggeriverksamheten ned.

----------------------------------------------------------

ISUPPTAGNING

1945-60 talen var även här Isupptagning. Det var den uppfinningsrika skepparen Nils Nilsson på Gunsbo som hade fått en förfrågan av fiskare i Smögen som behövde is. Under vinterhalvåren började han med isupptagning i Hörviken, han ordnade med eldriven cirkelsåg, transportbanor och en stor isbinge i trädgården på Gunsbo. Isen togs upp och förvarades tills sjön var öppen igen och de kunde frakta Isen på hans segelfartyg Thalia ner till fiskare i Bohuslän. Verksamheten var lönsam och växte och ytterligare två fartyg fick köpas in. Detta fortsatte fram till 1960.

------------------------------------------------------ 

SÅGVERK

Mellan 1920-1950 talet fanns här ett sågverk som kallades Mellkarmen. Det låg vid Hörvikens västra strand. Ibland var hela hörviken full av virke. 10-15 man var anställda vid sågverket.

----------------------------------------------------------------------------------

HANDELSBOA I GRANVIK

Strax innan Hörviken om man kommer från landsvägen finns resterna kvar av den gamla lanthandeln i Granvik. Granviks diversehandel startades redan 1911 av bröderna Johannes och Karl Andersson. Handeln drevs av deras fruar i bostaden Ekedal. 1914 byggdes det första separata handelshuset, i ena halvan av huset förvarades torvströ som man också sålde.

1932 byggdes den byggnad som står kvar än idag.

1947 övertogs handeln av  Bertil Berggren - allmänt känd som Bertil i Boa. I boa kunde man handla allt som ett hushåll behövde så som tyger, spik, hästskor, smör, ägg, kött, fisk och mycket mer. Hemma fruar kunde ringa till Bertil och uppge en lista på varor, som plockades ihop och hämtades senare av mannen. Man kunde även få "skickebå" hjälp med att uträtta små ärenden i stan. Man hade ofta en bok man skrev upp i och betalade i slutet av månaden. Att handla på bok hette det. Handeln var en trygghet för många, en social mötesplats där man även kunde få hjälp med in och utbetalningar, postanvisningar och telefonering. Bertils dotter Anne-Maj och hennes man Kjell Åman tog över de sista åren och 1988 stängdes affären.

------------------------------------------------------

I Hörviken begicks även ett mord för över hundra år sedan. Mordet på Kunkell.
Men det får ni läsa mer om själva😲

 

Historier om bygden

Vill ni läsa mer ingående om bygden omkring, rekomenderar jag varmt böckerna

"Kållandsö i gången tid" av Kållandsö Hembygds- och fornminnesförening.
"Från Ullersbro till Läckö" av Simon Granath
"Vänerminnen" Av Simon Granath
"Granne med Glädjen" Av Svea Thörner

Passar även på att göra lite reklam för boken "Älgtroféer från bygda" av Bengt Granath 2012 som finns att köpa på Hörvikens Café.